Aktywne Życie

Świat się zmienił. Poziom aktywności fizycznej spadł, a koszty opieki zdrowotnej wzrosły!

Świat się zmienił. Poziom aktywności fizycznej spadł, a koszty opieki zdrowotnej wzrosły!

Zwiększająca się popularność siedzącego trybu życia kreuje społeczność w której większość osób jest nieaktywna fizycznie. Na całym Świecie ponad 25% dorosłych i ponad 80% nieletnich jest nieaktywna fizycznie. To wpływa negatywnie na zdrowie i pociąga za sobą alarmujące przyszłe problemy zdrowotne i wydatki dla naszego społeczeństwa. Nie powinniśmy dłużej się zastanawiać CZY powinniśmy reagować, a raczaj zadać pytanie JAK reagować.

FAKTY 2016:

BRAK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wśród czterech największych przyczyn przedwczesnej śmierci.

NADWAGA I OTYŁOŚĆ

39% populacji ma nadwagę lub jest otyła. Do roku 2050 spodziewany jest wzrost do 50%.

KOSZTY OTYŁOŚCI

Są porównywalne do zbrojnego konfliktu lub palenia.

STARZENIE SIĘ

12% populacji ma ponad 60 lat. Do roku 2050 spodziewany jest wrost do 22%.

URBANIZACJA

60% mieszkanców krajów rozwiniętych mieszka w miastach. Do roku 2050 liczba ta wzrośnie do 80%.

 

ŹRÓDŁA:

McKinsey Global Institute; ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych); WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)

POTRZEBUJESZ PORADY? 

Mamy prawie 50 lat doświadczenia i będziemy Ciebie wspierać przez cały czas trwania projektu.