Aktywność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym

Aktywność fizyczna u dzieci staje się nawykiem we wczesnych latach życia dziecka, badania pokazują, że nawyk ten zostaje z nami na lata w trakcie nauki i potem w dorosłym życiu.

Wiemy, że ryzyko otyłości i ryzyko chorób układu krążenia, są już rozwijane we wczesnych latach dziecięcego życia. 

Wyniki badań wskazują na to, że zmiany w układzie krwionośnym i inne zmiany, są pierwszymi oznakami chorób układu krążenia. Są one wykrywane u dzieci w wieku 3 lat, które mają zwiększoną masę ciała (BMI), wysokie ciśnienie, wysoki poziom tłuszczów we krwi i wysoki poziom cholesterolu (1).

W badaniach European Youth Heart Studies (EYHS) (2, 3) naukowcy zauważyli korelacje między czynnikami ryzyka, a liczbą godzin aktywności fizycznej u dzieci wieku od 9 do 15 roku życia. Niestety niewiele badań zajmuje się tą kwestią w kontekście dzieci w wieku przedszkolnym. Niemniej jednak z tej niewielkiej liczby badań wynika, że niewystraczająca ilość aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo szkodliwa. Biorąc pod uwagę dostępną wiedzę na temat zalet aktywności fizycznej u dzieci w wieku szkolnym, zakładamy, że odpowiednia ilość aktywności fizycznej w wieku przedszkolnym jest bardzo ważna dla zdrowia dzisiejszych przedszkolaków i dla ich przyszłego życia

Dane statystyczne z Danii pokazują, że 95% dzieci wieku od 3 do 5 lat chodzi do przedszkola, lub innej placówki dostosowanej do tego wieku. Oznacza to, że prawie każde dziecko w tym wieku jest powiązane z jakimś schematem codziennego życia i opieki. Większość czasu dzieci spędzają w placówce przedszkolnej, która powinna zapewniać odpowiednie środowisko, które promuje aktywność fizyczną wśród dzieci. 

Badania pokazują, że aktywność fizyczna w przedszkolach jest ograniczona, niemniej jednak przeprowadzonych zostało tylko kilka badań na ten temat (głównie w USA) i niewielu naukowców zainteresowało się tym problemem. Dlatego ważnym jest, aby przeprowadzić badania na temat wpływu aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym na przyszłe nawyki związane z ruchem i wysiłkiem fizycznym. Od dłuższego czasu planowaliśmy badania na ten temat. Przed rozpoczęciem tego typu badań ważnym dla nas było, aby zbadać determinanty aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i z tego powodu rozpoczęliśmy nasze badania pilotażowe. 

Celem badań pilotażowych było: 

1) Zbadanie poziomu aktywności fizycznej u dzieci w wieku od 3 do 6 lat w trakcie zajęć w przedszkolu.

2) Ustalić czynniki demograficzne, które mają znaczący wpływ na poziom aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolny,   

Pod uwagę były brane czynniki takie jak płeć dziecka, wiek, rodzaj przedszkola, miejsce położenia przedszkola i dane socjalno-demograficzne rodziców. Badaliśmy aktywność fizyczną dzieci w przedszkolach różnego typu w różnych miejscach. 

Badania zostały przeprowadzone na grupie 184 dzieci z 7 przedszkoli. 

Przeczytaj wyniki badań w linku powyżej

POTRZEBUJESZ PORADY? 

Mamy prawie 50 lat doświadczenia i będziemy Ciebie wspierać przez cały czas trwania projektu.

1 Left Section
2 Right section