Gwarancja: DLA TRWAŁYCH URZĄDZEŃ LINOWYCH

DOŻYWOTNIA* GWARANCJA:

• Ocynkowane elementy konstukcyjne

     - Słupy stalowe

     - Belki poprzeczne 

     - Ramy podłogowe

     - Wsporniki górne

• Elementy konstrukcyjne ze stali nierzewnej

• EcoCore™ i inne panele HDPE

15-LETNIA GWARANCJA

• Przetworzone drewno Robinia

10-LETNIA GWARANCJA

• Podłgo i panele HPL 

• Ocynkowane i aluminiowe częsci metalowe z malowaną warstwą zewnetrzną

• Inne ocynkowane częsci metalowe

• Inne części ze stali nierzdzewnej 

• Zaciski ‘S’  ze stali nierzdzewnej

• Lite części z tworzyw sztucznych

• Niemalowane częsci metalowe

• Inne rodzaje przetworzone drewna

5-LETNIA GWARANCJA

• Płyty sklejkowe powlekane żywicą

• Wydrążone części z tworzyw sztucznych 

• Inne malowane części metalowe

• Sprężyny i zespoły łożysk kulkowych

• Konstrukcje linowe i sieciowe

• Elementy betonowe

• Nawierzchnia Flexotop z nowej gumy EPDM

2-LETNIA GWARANCJA

• Ruchome części z tworzywa sztucznego i metalu

• Materiał membran z gumy EPDM

• Podzespoły elektroniczne

• Nawierzchnia Flexotop z przetwarzanej wtórnie gumy EPDM

*Dożywotnia gwarancja firmy KOMPAN obowiązuje przez okres eksploatacji produktu do momentu, gdy produkt zostanie zdemontowany i/lub wycofany z użytku. Ponadto zastosowanie mają ogólne zasady i warunki dostawy firmy KOMPAN, które stanowią uzupełnienie niniejszej gwarancji. 

 

1. ZAKRES GWARANCJI

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów firmy KOMPAN w okresie opisanym powyżej dla każdego typu produktu i z ograniczeniami opisanymi w niniejszej gwarancji. Okres gwarancji biegnie od daty zakupu dokonanego przez pierwszego klienta. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe. Odpowiedzialność firmy KOMPAN na mocy niniejszej gwarancji jest ograniczona do naprawy lub wymiany wadliwych produktów, bezpłatnie, według uznania firmy KOMPAN. Wadliwe podzespoły elektroniczne będą bezpłatnie dostarczane i wymieniane przez profesjonalnego instalatora KOMPAN ICON.

2. GWARANCJA MA ZASTOSOWANIE TYLKO POD WARUNKIEM, ŻE PRODUKTY SĄ PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANE I KONSERWOWANE

Gwarancja ma zastosowanie tylko pod warunkiem, że produkty firmy KOMPAN zostały zainstalowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez firmę KOMPAN i prawidłowo konserwowane zgodnie z treścią instrukcji Konserwacji KOMPAN. Gwarancja na podzespoły elektroniczne ICON jest uzależniona od przeprowadzenia instalacji tych produktów przez odpowiednio przeszkolonych i upoważnionych instalatorów ICON 

3. GWARANCJA NIE OBEJMUJE WYPADKÓW, ZUŻYCIA, PROBLEMÓW KOSMETYCZNYCH, PRZYPADKÓW NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA CZY WANDALIZMU

Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych szkód spowodowanych wypadkiem, niewłaściwą konserwacją, zaniedbaniem, normalnym zużyciem, korozji powierzchniowej na częściach metalowych, przebarwień powierzchni i innych problemów kosmetycznych ani awarii powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź aktów wandalizmu, Naturalne zmiany zachodzące z czasem w strukturze drewna są uważane za problemy kosmetyczne i nie są objęte gwarancją. 

4. PRODUKTY ZAINSTALOWANE W POBLIŻU WODY

Produkty zainstalowane w miejscu, gdzie mają bezpośrednią styczność z chlorowaną lub słoną wodą (parki wodne), produkty zainstalowane w miejscu, gdzie mają sporadyczny kontakt z taką wodą, czy zainstalowane tak blisko linii brzegowej, że są poddawane działaniu mgły solnej, nie są objęte gwarancją firmy KOMPAN w zakresie jakichkolwiek wad spowodowanych korozją. Produkty zainstalowane w obszarach przybrzeżnych w odległości do 200 metrów od brzegu będą objęte gwarancją tylko przez połowę standardowego okresu gwarancyjnego dla danego produktu w odniesieniu do wad spowodowanych korozją. DOŻYWOTNIA gwarancja KOMPAN w stosowanych przypadkach, jest ograniczona do 5 lat w odniesieniu do produktów.

5. PRODUKTY I USŁUGI DOSTARCZANE PRZEZ STRONY TRZECIE

Firma KOMPAN dostarcza produkty marek innych niż KOMPAN oraz usługi instalacyjne wykonywane przez certyfikowanych dostawców zewnętrznych. Niniejsza ogólna gwarancja firmy KOMPAN nie dotyczy takich produktów marek innych niż KOMPAN ani usług instalacyjnych, na które może być udzielana oddzielna gwarancja. Firma KOMPAN będzie w miarę możliwości przekazywać informacje o takich gwarancji.