Gwarancja

Dożywotnia* Gwarancja 

 • Ocynkowane elementy konstrukcyjne
 • Słupy stalowe
 • Belki poprzeczne
 • Ramy podłogowe
 • Górne wsporniki
 • Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej
 • EcoCoreTM i inne panele HDPE

15 - Letnia Gwarancja

 • Przetworzone drewno Robinia

10 - Letnia Gwarancja

 • Podłogi i panele HPL
 • Ocynkowane i aluminiowe części metalowe z malowaną warstwą zewnętrzną
 • Inne ocynkowane części metalowe
 • Inne części ze stali nierdzewnej
 • Zaciski „S” ze stali nierdzewnej
 • Lite części z tworzyw sztucznych
 • Niemalowane części metalowe
 • Drewno modrzewia syberyjskiego
 • Inne rodzaje przetworzonego drewna

5 - Letnia Gwarancja 

 • Płyty sklejkowe powlekane żywicą 
 • Wydrążone części z tworzyw sztucznych
 • Inne malowane części metalowe
 • Sprężyny i zespoły łożysk kulkowych
 • Konstrukcje linowe i sieciowe
 • Elementy z betonu
 • Nawierzchnia Flexotop z nowej gumy EPDM

2 - Letnia Gwarancja

 • Ruchome części z tworzywa sztucznego i metalu
 • Materiał membran z kauczuku EPDM
 • Podzespoły elektroniczne
 • Nawierzchnia Flexotop z przetwarzanego wtórnie kauczuku EPDM
 • Żagle i osłony przeciwsłoneczne

Zakres Gwarancji 

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów firmy KOMPAN w okresie opisanym powyżej dla każdego typu produktu i z ograniczeniami opisanymi w niniejszej gwarancji. Okres gwarancji biegnie od daty zakupu dokonanego przez pierwszego klienta. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe Odpowiedzialność firmy KOMPAN na mocy niniejszej gwarancji jest ograniczona do naprawy lub wymiany wadliwych produktów, bezpłatnie, według uznania firmy KOMPAN. Wadliwe podzespoły elektroniczne będą bezpłatnie dostarczane i wymieniane przez profesjonalnego instalatora KOMPAN ICON.

Gwarancja ma zastosowanie, jeśli produkty zostały prawidłowo zamontowane i konserwowane. 

Gwarancja ma zastosowanie pod warunkiem, że produkty firmy KOMPAN zostały zamontowane zgodnie z instrukcjami zapewnionymi przez firmę KOMPAN i prawidłowo konserwowane zgodnie z treścią Instrukcji konserwacji KOMPAN. Gwarancja na podzespoły elektroniczne ICON jest uzależniona od przeprowadzenia montażu tych produktów przez odpowiednio przeszkolonych i upoważnionych instalatorów ICON.

Gwarancja nie obejmuje wypadków, zużycia, drobnych uszkodzeń, przypadków niewłaściwego użytkowania czy wandalizmu 

 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych szkód spowodowanych wypadkiem, niewłaściwą konserwacją, zaniedbaniem, normalnym zużyciem, korozji powierzchniowej na częściach metalowych, przebarwień powierzchni i innych kwestii kosmetycznych ani uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź aktów wandalizmu. Naturalne zmiany zachodzące z czasem w strukturze drewna są uważane za kwestie kosmetyczne i nie są objęte gwarancją.

Produkty zamontowane w pobliżu wody 

 

Produkty zamontowane w miejscu, w którym mają bezpośrednią styczność z chlorowaną lub słoną wodą (parki wodne) lub produkty zamontowane w miejscu, w którym mają sporadyczny kontakt z taką wodą bądź zamontowane tak blisko linii brzegowej, że są poddawane działaniu mgły solnej nie są objęte gwarancją firmy KOMPAN w zakresie jakichkolwiek wad spowodowanych korozją. Standardowe produkty zamontowane w obszarach przybrzeżnych w odległości do 200 metrów od brzegu będą objęte gwarancją tylko przez połowę standardowego okresu gwarancyjnego dla danego produktu w odniesieniu do wad spowodowanych korozją. DOŻYWOTNIA gwarancja firmy KOMPAN, w stosownych przypadkach, jest ograniczona do okresu 5 lat w odniesieniu do takich produktów.

Produkty i usługi dostarczane przez innych producentów 

Firma KOMPAN dostarcza produkty marek innych niż KOMPAN oraz usługi montażowe wykonywane przez certyfikowanych dostawców zewnętrznych. Niniejsza ogólna gwarancja firmy KOMPAN nie dotyczy takich produktów marek innych niż KOMPAN ani usług montażowych, na które może być udzielana oddzielna gwarancja. Firma KOMPAN będzie w miarę możliwości przekazywać informacje o takich gwarancjach.

 

*Dożywotnia gwarancja firmy KOMPAN obowiązuje przez okres eksploatacji produktu do momentu, gdy produkt zostanie zdemontowany i/lub wycofany z użytku. Ponadto zastosowanie mają ogólne zasady i warunki dostawy firmy KOMPAN, które stanowią uzupełnienie niniejszej gwarancji.