Równość w zabawie

inclusive playground equipment by KOMPAN

Każde dziecko jest inne. Każde ma swoją osobowość, siłę i charakter. Ale wszystkie dzielą jedną cechę – chęć zabawy. W nawiązaniu do badań Instytutu Zabawy KOMPAN dzieci, uwzględniając w to dzieci z niepełnosprawnościami łączy to samo życzenie, aby place zabaw były emocjonujące z różnorodną gamą aktywności i możliwością zabawy z przyjaciółmi.

Od czasu założenia Instytutu Zabawy KOMPAN, czyli lat 80 ubiegłego wieku, inkluzywna zabawa i uniwersalny design są częścią DNA KOMPAN. Uniwersalny design zaprasza wszystkich użytkowników niezależnie od ich umiejętności. Oznacza to inkluzywne podejście: wszystkie osoby niekoniecznie mogą bawić się na wszystkich urządzeniach, ale muszą być zdolne do zabawy na czymś. Nazywamy to Zabawą dla Wszystkich. Sprawiedliwy dostęp do placów zabaw i możliwość ich wykorzystania to fundament i odpowiedzialność dla nas jako społeczeństwa. Instytut Zabawy KOMPAN został założony po to, aby upewnić się, że mamy odpowiednie udokumentowane rozwiązania. 

Misją inkluzywnych placów zabaw jest jednoczenie wszystkich przez zabawę niezależnie od ich umiejętności.

Dzieci z niepełnosprawnościami również chcą emocji w trakcie zabawy z przyjaciółmi

 

Te badania pokazują do jakiego stopnia niewyspecjalizowane place zabaw z urządzeniami dostosowanymi do wieku mogą być używane przez dzieci z problemami poruszania się i zaburzeniami nauczania w porównaniu do typowo rozwijających się dzieci. Dobre inkluzywne place zabaw nie są bardziej skomplikowane, bardziej czasochłonne oraz nie potrzebują więcej przestrzeni niż inne place zabaw. Przeczytaj badania, aby podejmować świadome decyzje w trakcie wyboru placów zabaw, które będą naprawdę inkluzywne i wysoce emocjonujące dla wszystkich użytkowników. Współpraca w trakcie zabawy pomiędzy dziećmi z niepełnosprawnościami i typowo rozwijającymi się jest korzystna dla wszystkich. Poprawia pewność siebie, tolerancje i empatię u obu grup. 

Dlatego KOMPAN celuje w planowanie bardziej inkluzywnych placów zabaw poprzez opieranie się na zasadach uniwersalnej zabawy. Krótko podsumowując: jednocząc dzieci w zabawie.

Kliknij i dowiedz się więcej

KOMPAN research on special needs playground equipment
KOMPAN truly inclusive playground research

Dzieci z niepełnosprawnościami mają mniej niż połowę szans na dostanie się na plac zabaw

 

Zabawa między dziećmi z niepełnosprawnościami a typowo rozwijającymi się wspiera i rozwija pewność siebie, tolerancje i empatię u obu grup.

Badania Instytutu Zabawy KOMPAN pokazują, że 71% użytkowników wózków inwalidzkich uważa, że ich najbliższy plac zabaw nie jest dla nich dostępny. W dalszej części badania pokazują, które aktywności są preferowane przez dzieci.

Place zabaw są znanymi efektywnymi motywatorami dziecięcej fizycznej zabawy, w zabawny sposób. 

Jednakże, aby naprawdę przyciągnąć dzieci z i bez niepełnosprawności, place zabaw muszą być dostępne i interesujące dla obu grup.

Kliknij i dowiedz się więcej

ZABAWA DLA WSZYSTKICH - UNIWERSALNY DESIGN DLA INKLUZYWNYCH PLACÓW ZABAW

 

Ta publikacja wskazuje rekomendacje Instytutu Zabawy KOMPAN dla uniwersalnych i inkluzywnych placów zabaw, bazując na przykładach uniwersalnych urządzeń oraz ostatnich badaniach i obserwacjach inlkuzywnej zabawy przeprowadzonych przez Instytut.

Uniwersalny design i inkluzywne place zabaw są fundamentem DNA KOMPAN.

Instytut Zabawy KOMPAN jest zaangażowany w testowanie i rozwój aktywności zabawowych dla wszystkich dzieci włączając w to dzieci z niepełnosprawnościami, od czasu wczesnych lat 90 ubiegłego wieku.

Inkluzywny plac zabaw jest dostępny i może być wykorzystany przez wszystkie dzieci – z i bez niepełnosprawności.

Kliknij i dowiedz się więcej

KOMPAN research, equality in play

POTRZEBUJESZ PORADY? 

Mamy prawie 50 lat doświadczenia i będziemy Ciebie wspierać przez cały czas trwania projektu.