Nowe rozwiązania treningowe od KOMPAN

NOWE ROZWIĄZANIA TRENINGOWE OD KOMPAN

Każdego dnia KOMPAN współpracuje z klientami, którzy stają przed różnymi wyzwaniami dzisiejszego świata; szybkiej urbanizacji, starzeniem się społeczeństwa czy siedzącym trybie życia, które pozostawiają społeczeństwo na bardzo niskim poziomie aktywności fizycznej. 

Na całym świecie, ponad 39% dorosłych i ponad 80% nastolatków, nie spełnia minimum aktywności fizycznej rekomendowanej przez Światową Organizacje Zdrowia. Finansowy ciężar związany z brakiem aktywności fizycznej i problemami zdrowotnymi, zależnością od innych i zmniejszoną produktywnością, powoduje napięcie wydatków publicznych, które i tak już są pod olbrzymią presją. 

Instytut Sportu & Fitness KOMPAN razem z ekspertami z dziedziny zdrowia i fitness, zbadał trendy na rynku, zapotrzebowanie klientów i potrzeby ludzi, które muszą być spełnione aby byli aktywni. 

Badania KOMPAN pokazują chęć do zwiększonej aktywności – ale czas, pieniądze i motywacja to główne przeszkody w aktywności fizycznej. Rob Boogmans, Dyrektor Instytutu Sportu & Fitness KOMPAN, również fizjoterapeuta, mówi:  

„Aby uaktywnić nieaktywnych, społeczeństwo potrzebuje łatwo dostępnych i efektywnych miejsc treningu, dostosowanych do potrzeb osób w każdym wieku i o każdych umiejętnościach. Potrzeba jednak jeszcze więcej. Właściwe instrukcje i odpowiednia motywacja muszą być również częścią treningu, aby uzyskać długotrwały efekt. Badania pokazują, że wsparcie wirtualnego trenera lub trenera na miejscu, podnosi poziom efektywności ćwiczeń, samozaparcia i zwiększa ilość osób powracających do treningu.”

Bazując na tych wynikach, KOMPAN rozwinął kompletnie nowe rozwiązania treningowe, która łączą innowacyjność z ważnym sprzętem treningowym, ze wsparciem aplikacji treningowej, która oferuje między innymi; instrukcje prawidłowego wykonywania ćwiczeń, trening dostosowany do indywidualnych potrzeb czy porady żywieniowe.  

Co więcej rozwiązanie to, daje możliwość łączenia ludzi danej społeczności i zapisania się na trening z lokalnym trenerem. Rozwiązania treningowe zaprojektowane, aby uaktywnić ludzi w różnym wieku, o różnych umiejętnościach i różnym poziomie zarobków. Prowadząc do zdrowszego, silniejszego społeczeństwa i dla lokalnych władz – w dłuższej perspektywie zwiększenia dobrobytu ekonomicznego.  

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z:

Rob Boogmans, +45 5143379

Zabawa, ruch i zdrowie są w DNA KOMPAN. Od ponad 45 lat KOMPAN projektuje niepowtarzalne rozwiązania dla swoich klientów. KOMPAN chciałby aby dzieci i nastolatkowie, przechodząc w dorosłość utrzymały radość z ruchu i zabawy. Ze zdrowymi i szczęśliwymi dorosłymi jako wzór do naśladowania, przyszłe dzieci będą bardziej skłonne aby podążać za przykładem – tworząc ponadczasową kulturę ruchu i wysiłku fizycznego. Misją KOMPAN jest dążenie, aby wszyscy ludzie na świecie mogli czerpac radość z zabawy i ruchu. 

Related News

POTRZEBUJESZ PORADY? 

Mamy prawie 50 lat doświadczenia i będziemy Ciebie wspierać przez cały czas trwania projektu.

1 Left Section
2 Right section