Odpowiedzialność korporacyjna

Nowoczesny styl życia wpływa na to jak żyjemy, bawimy się i komunikujemy się ze sobą. W ciągu ostatnich 20 lat, społeczeństwo stało się fizycznie nieaktywne.

To sprawia wyzwanie dla terenów wypoczynkowych, które powinny zachęcać do aktywności fizycznej więcej niż kiedykolwiek wcześniej. KOMPAN widzi to jako swój fundamentalny cel, aby zmotywować do pełnej zabawy aktywności fizycznej.

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat praw dziecka:

Artykuł 31

„Każde dziecko ma prawo do wypoczynku, rekreacji, zabawy i aktywności fizycznej odpowiedniej do wieku dziecka i ma prawo do dobrowolnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sztuce.

Członkowie rządów powinni przestrzegać i promować prawa dziecka do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym i powinni zabezpieczać odpowiednie i równe szanse aktywności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej."

LUDZIE AKTYWNI TO LUDZIE SZCZĘŚLIWSI 

Wierzymy, że wszyscy ludzie bez względu na wiek czy sprawność, powinni mieć możliwość doświadczania radości z aktywnego spędzania czasu i powinni uzyskać dostęp do zabawy i ćwiczeń w ich sąsiedztwie.

Ludzie aktywni to ludzie szczęśliwsi. Aktywność fizyczna dostarcza dobre samopoczucie, zdrowie fizyczne i mentalne i pomaga ludziom odnosić rezultaty. Aktywność fizyczna daje ludziom świeżość do życia i wpływa na szczęśliwsze i zdrowsze społeczeństwo. 

WYZWANIE

W krajach uprzemysłowionych, większość populacji żyje w ośrodkach miejskich. To oznacza zmniejszone możliwości aktywności fizycznej i społecznej, w czasach gdy coraz to większa przestrzeń zajmowana jest przez infrastrukturę i biznes. 

Zwiększająca się popularność siedzącego trybu życia kreuje społeczność w której większość osób jest nieaktywna fizycznie. Na całym Świecie ponad 25% dorosłych i ponad 80% nieletnich jest nieaktywna fizycznie. To wpływa negatywnie na zdrowie i pociąga za sobą alarmujące przyszłe problemy zdrowotne i wydatki dla naszego społeczeństwa. Według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia WHO, brak aktywności fizycznej znajduje się wśród czterech największych przyczyn przedwczesnej śmierci.

Korzyści z bycia aktywnym fizycznie są wszechobecnie znane i udokumentowane. Ludzie aktywni fizycznie polepszają swoją formę fizyczną i mentalną, a to polepsza ich rozwój osobisty. Jednakże, korzyści są zdecydowanie większe niż większość z nas myśli. Aktywne miasto jest miastem rozwijającym się, które inwestuje w doskonalenie nie tylko ekonomii, infrastruktury i środowiska, ale także w miejsca rozwoju fizycznego dla wszystkich mieszkańców, co polepsza zdrowie i relacje społeczne. Coraz to większa liczba miast stawia czołu wyzwaniu i czuję zobowiązanie aby inwestować w swoją lokalną wspólnotę i miejsca odpowiednie dla ich wypoczynku. 

Badanie zainicjowane przez KOMPAN wykazują, że ludzie chcą być aktywni fizycznie, ale niestety nie mają możliwości przez pracę i transport, które zabierają ich czas, brak dostępu do miejsc wypoczynku i ze względu na brak wsparcia dla aktywności fizycznej ze strony lokalnych władz. To znaczące spostrzeżenie z raportu, pokazuje, że 60% ludzi czuje, że przestrzeń publiczna nie motywuje ich do bycia aktywnym fizycznie. KOMPAN widzi w tym swój główny cel aby pomóc tworzyć atrakcyjnie miejsca wypoczynku dla zdrowia, dobrego samopoczucia i wzajemnych relacji społecznych.