Place zabaw to najbardziej efektywne i zabawne motywator aktywności fizycznej

Place zabaw są fundamentem dziecięcego zdrowia. Badania pokazują, że dobrze wyposażone place zabaw w parku są najlepszym motywatorem do fizycznej aktywności dzieci.

Aktywność fizyczna na placu zabaw jest przepełniona radością, Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje minimum 60 minut aktywności fizycznej każdego dnia.

Dobrze zaprojektowany plac zabaw jest fundamentem rozwoju dziecięcych umiejętności motorycznych, mięśni, siły, kości i kondycji. 

Poprzez aktywną zabawę rozwijają się umiejętności poznawcze dziecka, które przydają się w przyszłość np.: jak panować nad swoim ciałem w przestrzeni, jak dużo siły włożyć w różnorodne ruchu i w jakim momencie je wykonywać.

Pomyśl o ryzykach związanych z ruchem: 3 umiejętności wymienione wcześnie są podstawą zarządzania kryzysowego w trakcie ruchu.