Polityka Ekologiczna

Naszym zobowiązaniem w stosunku do ludzi i planety, jest ustabilizowanie i zapewnienie rozwiązań zrównoważonych i stosowanie ich na całym świecie. Oferujemy najwyższą zawartość materiałów z recyklingu na rynku a nasze produkty są wolne od substancji niepożądanych. 

KOMPAN jest zobowiązany do ciągłego rozwoju rozwiązań ekologicznych i do zapobieganiu zanieczyszczenia środowiska. 
Ciągłe ulepszenia w sferze jakości i środowiska są częścią aktywności wszystkich oddziałów. 
Pracownicy są stale zachęcani do udziału w kontrolach jakościowych i środowiskowych, co zapewnia dalszy rozwój pracowników i KOMPAN.

KOMPAN jest zobowiązany do przestrzegania praw i wymagań związanych z ochroną środowiska. 
Kiedykolwiek jest to możliwe, KOMPAN używa drewna z certyfikowanych źródeł FSC i unika dostawców, którzy zapewniają drewno z wątpliwych/kontrowersyjnych źródeł.
Konsekwentnie, produkty firmy KOMPAN są produkowane z materiałów i technologii, które mają minimalny wpływ na środowisko. Materiały użyte przez firmę są sprawdzane pod względem ich wpływu na środowisko przed ich użyciem. KOMPAN stara się zaspokoić wymagania klientów i społeczeństwa względem produktów.

KOMPAN wspomaga, wewnętrznie i zewnętrznie rozwój technologii przyjaznych i słusznych dla środowiska, materiałów, zarządzania procedurami i postępowań.
Co więcej, firmy zewnętrzne, które współpracują z KOMPAN są również zobowiązane do spełniania standardów polityki ekologicznej. 
Jako część ciągłego rozwoju, KOMPAN ustanawia i kontroluje ciągle swoje cele ekologiczne.

KOMPAN przeprowadza stałe kontrole I audyty jakości i środowiska, zapewniając, że polityka ekologiczna i cele są w ciągłym rozwoju i dostosowane do potrzeb rynku.
KOMPAN prowadzi stałe działania aby zminimalizować konsumpcje zasobów poprzez informowanie i szkolenie pracowników na temat wpływu firmy na środowisko i zachęcanie pracowników do brania udziału w tym stałym procesie.