Polityka Jakości

KOMPAN chce oferować rozwiązania, które kreują zdrowsze i szczęśliwsze społeczeństwo, oferując najlepsze na świecie rozwiązania w dziedzinie zabawy i sportu. Oferujemy wysokiej jakości, zrównoważone i trwałe produkty.

Zaangażowanie użytkowników i klientów

Bazując na badaniach i innowacjach oferujemy inteligentne rozwiązania designu, z zaplanowanym celem użycia. Oferujemy rozwiązania podzielone tak aby zaspokoić potrzeby klientów.

Przodownictwo i Zaangażowanie ludzi

Ludzie na każdym poziomie organizacji są kluczowi i tylko ich pełne zaangażowanie pozwala na użycie ich umiejętności w pełni dla korzyści KOMPAN.
Kierownictwo ustabilizowało jedność celu i kierunku KOMPAN. Stworzyli i utrzymują wewnętrzne środowisko w którym ludzie mogą w pełni zaangażować się spełnianie celów firmy.

Procedury i metody

KOMPAN jest zobowiązany to wdrażania właściwych i efektywnych systemów bezpieczeństwa i jakości.

Prawo i inne wymagania

Produkty KOMPAN są przystosowane do wszystkich międzynarodowych i narodowych standardów bezpieczeństwa. 

Stały rozwój

Stały rozwój ogólnych wyników KOMPAN jest kluczowym celem KOMPAN.
KOMPAN jest zobowiązany do zbierania informacji na temat wyników naszych produktów na rynku i inicjonowanie potrzebnych działań aby zapobiec nieakceptowalnemu ryzyku i obejmować doświadczenia związane z produktami w rozwój przyszłych produktów. 
KOMPAN będzie zawsze upewniał się, że produkty są właściwie oceniane a rezultaty udokumentowane.