Polityka Odpowiedzialności Społecznej

Grupa KOMPAN celuje w promocje zrównoważonego rozwoju społeczeństwa poprzez uwzględnianie warunków, które wpływają na życie ludzi podczas dokonywania i inicjowania aktywności fizycznej w ramach zakresu naszego rozwoju.

Dotyczy to naszych pracowników, rynków na których jesteśmy obecni i ludzi którzy są pod wpływem naszych działań.
Oznacza to, że będziemy:

  • Odpowiedzialni ekologicznie i społecznie odpowiedzialną firmą, która polepsza poziom życia.
  • Pracować zdecydowanie, aby kontynuować rozwój naszej aktywności na poziomie społecznym.
  • Zapewnić dobre i bezpieczne miejsce pracy dla naszych pracowników. Inicjatywy w środowisku pracy powinny mieć charakter zapobiegawczy aby uniknąć możliwości wypadków w pracy.
  • Wzmacniając naszą pozycję jako preferowanego partnera biznesowego, zdajemy sobie sprawę z naszych społecznych zobowiązań do kreowania zrównoważonego i zyskownego biznesu.

Poprzez dołączenie do ONZ "Global Compact", Grupa KOMPAN zdecydowała się być aktywna wielu dziedzinach, które nawiązują do odpowiedzialności społecznej.

Następujące siedem zasad definiuje w jaki sposób zamierzamy wypełnić nasze zobowiązania względem społeczeństwa. 

Svanesøen Odense - Denmark - just human.JPG

Zobowiązujemy się do światowego planu zabawy i aktywnego życia.

Dla ludzi w każdym wieku i o każdych umiejętnościach obejmując zabawę, gry, sport albo zaplanowane ćwiczenia, w kontekście rodziny, szkoły i aktywności społecznej. W nawiązaniu do badań WHO i OECD, zabawa i aktywność fizyczna wzmacnia układ krążeniowy i mięśnie, zdrowie kości, układ sercowo-naczyniowy i metabolizm, które są kluczowe do kontrataku na negatywny wpływ siedzącego trybu życia wśród wszystkich kategorii wiekowych. Dodatkowo długotrwałe badania wykazują, że społeczeństwo, które inwestuje w rozwój dzieci i młodych ludzi przez zabawę, naukę i ćwiczenia fizyczne prosperuje z czterech korzyści:

Osiągnięcia w szkolnictwie wyższym
Zmniejszone nakłady zdrowotne
Zwiększona produktywność ekonomiczna
Niższy współczynnik przestępstw i bezpieczniejsze społeczeństwo 

Koncepcje zabawy, nauki i zaangażowania społeczeństwa do bycia aktywnym fizycznie są kamieniem węgielnym filozofii KOMPAN. KOMPAN, poprzez misję budowania zdrowszego i szczęśliwszego społeczeństwa, zobowiązał się do dostarczenia programu nauczania, który będzie zgodny i odpowiedni dla placów zabaw i sprzętu sportowego i będzie demonstrowany w czterech kategoriach. 

Po pierwsze, wartościowa zabawa musi sprawiać, że dziecko i dorosły będą chcieć nieświadomie brać udział w aktywnej zabawie w celach fizycznych, poznawczych, społecznych i rozwoju emocjonalnego. Po drugie, utrzymanie siły musi być związane z odmianą inspirujących i zabawnych aktywności, które mogą zostać zrealizowane w jednym miejscu, nieustannie oferując wyzwania i nowe doświadczenia. Po trzecie, zobowiązujemy się do dostarczenia Uniwersalnej Zabawy aby dostosować zajęcia, które są odpowiednie i zabawne dla wszystkich dzieci i po czwarte, musimy wspierać bezpieczeństwo publiczne w każdym naszym projekcie.  

Będziemy wspierać i respektować Międzynarodową Kartę Praw Człowieka

Będziemy wspierać i respektować Międzynarodową Kartę Praw Człowieka w sferach naszego wpływu i możemy zapewnić, że nie jesteśmy współsprawcami nadużyć praw człowieka poprzez:
Wliczanie w decyzje biznesowe praw człowieka..

Budowanie kompetencji w nawiązaniu do wydanych praw człowieka w odpowiednich częściach organizacji.
Używanie w analizie państw sytuacji praw człowieka w państwach w których mamy lub planujemy mieć obiekty produkcyjne. 
Dołączenie do dialogu na temat praw człowieka wśród interesariuszy Grupy KOMPAN, włączając w to organizacje pozarządowe i dostawców.

Utrzymujemy w mocy prawo pracowników do tworzenia związków i uznajemy prawo pracowników do zbiorowych negocjacji.

W krajach w których pracownicy nie mają możliwości wolnego wyboru związków zawodowych ze względów prawnych, albo ustanowienie związków zawodowych jest niemożliwe, firma zorganizuje dla pracowników spotkania z kadrą kierowniczą w inny sposób aby przedyskutować tematy związane z pracą.

Staramy się aktywnie walczyć z każdym rodzajem przymusowej pracy.

Zapewniając, że wszyscy pracownicy mają umowy zatrudnienia albo są związani innymi porozumieniami, które doprecyzowują warunki zatrudnienia i warunki wypowiedzenia, ukazując aspekt dobrowolnego zatrudnienia. 

Staramy się aktywnie walczyć z pracą nieletnich

Staramy się aktywnie walczyć z pracą nieletnich poprzez: 

Zapewnienie, że każde dziecko zatrudnione jest starsze niż wiek wymagany do ukończenia obowiązkowego nauczania, starsze niż 15 lat i jest starsze niż minimalny prawnie określony wiek pracy.
Poza tym, młodzi ludzie, pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, nie mogą brać udziału w pracy niebezpiecznej, nie mogą pracować w trakcie nocy i powinni mieć więcej przerw niż pracownicy powyżej 18 roku życia.
Te wymagania dotyczą również firm, które dostarczają produkty do grupy KOMPAN.

W specjalnych warunkach, zatrudnienie dzieci w wieku lat 14 jest możliwe, gdy jest to zgodne z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy i lokalne przepisy stanowią, że posiadanie pracy oznacza najlepszą możliwość zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju. Jednakże, praca musi być lekka i musi to być niepełny etat i w tym samym czasie musi być zapewniony dostęp do edukacji. W takim przypadku zatrudnienie musi skonsultowane z dzieckiem i jego/jej rodzicami, jak również z atestowanymi międzynarodowymi i narodowymi organizacjami aby zagwarantować bezpieczeństwo dziecka.  

Usuniemy dyskryminacje z miejsc pracy 

Usuniemy dyskryminacje z miejsc pracy poprzez: 
Zapewnienie, że nieobiektywne dyskryminacyjne traktowanie nie wystąpi w związku zatrudnieniem, karierą, przyszłą edukacją, dymisjami itp. 
Będąc niechętnymi do użycia testów zdrowotnych. Tylko najbardziej potrzebne testy będące wymogiem prawnym będą realizowane. Testy medyczne nie powinny być używane jako czynnik dyskryminacyjny.

Będziemy pracować przeciw korupcji, uwzględniając wymuszenia i przekupstwa.

Korupcja jest jednym z największych istotnych przeszkód dla sprawiedliwego handlu i także największym zagrożeniem dla wyeliminowania ubóstwa na Świecie. W związku z powyższym KOMPAN będzie pracować przeciw korupcji i łapówkarstwu. Branie udziału w korupcji i w łapówkarstwie jest nie zgodne z byciem zatrudnionym w KOMPAN.
Wszyscy pracownicy w KOMPAN powinni unikać sytuacji w której partnerzy współpracy biorą udział w korupcji lub łapówkarstwie. Jeżeli są podstawy aby podejrzewać taki proceder, manager powinien zostać natychmiast poinformowany.
Wymaganym jest aby poinformować jednego z przełożonych, jeżeli prezent zaakceptowany lub zaoferowany jest niestosowny i wykracza poza przyjęte biznesowe normy. 
KOMPAN wydał kodeks Etyki w Biznesie, skupiając się na detalach dotyczących reakcji i wytycznych, które powinny być zastosowane i wdrożone przez pracownika firmy KOMPAN. Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać zasad kodeksu Etyki w Biznesie wydanego przez firmę.

Źródło: Zasady wydane przez Organizacje Narodów Zjednoczonych The UN Global Compact Principles (www.unglobalcompact.org), KOMPAN Group dołączył do tych wytycznych w 2011 roku.