Ravensburg, Niemcy

Szwabia, Ravensburg 60601, Niemcy