Wielopoziomowy domek z dachem, drewniane słupy, plastikowa zjeżdżalnia

Dla jak najlepszych przeżyć związanych zabawą ten domek oferuje różnorodne aktywności i panele. Od strony fizycznej dzieci będą ćwiczyć swoje umiejętności motoryczne poprzez wspinanie się na różne poziomy lub poprzez czołganie się przez tunel czy też zjeżdżając ze zjeżdżalni dostosowanej wielkością do maluchów. Z balkonu maluchy mogą wchodzić w interakcje z opiekunami czy też innymi dziećmi. Panel peek-a-boo zachęca do używania umiejętności motorycznych, gdy w tym samym momencie sklepowa lada zachęca do eksplorowania. 


PCM002400-CUSTOM

MULTI DESK PLAYHOUSE W/ROOF

RED COLOR & WOOD POSTS

PCM002400-0601


Numer produktu: PCM0024

Typ produktu: MOMENTS™ MINI Maluchy & Przedszkolaki

Grupa produktów: Zestawy MOMENTS™

1+

Certyfikaty:

Karta produktu
Widok z boku
Rzut z góry
Rysunek 2D
Rysunek 3D
Certyfikat TUEV - DE
Certyfikat TUEV - ES
Certyfikat TUEV - FR
Certyfikat TUEV - EN
CAD1
CAD2

No content yet

For the ultimate play experience this playhouse offers a variety of activities and panels. On the physical front, children will train their gross motor skills by climbing up and down from the different levels or by crawling through the fun tunnel or sliding down the toddler-sized slide. From the balcony, toddlers can interact with their care-givers and peers. A peek-a-boo panel encourage the use of fine-motor skills while the shop counter can be used for exploring.

  • Peek-a-boo: This panel has curtains that children can open and close. For toddlers, playing peekaboo strengthens their understand?ing of object permanence.
  • Shop counter: This shop counter has space for many children. When group size increases, children use more language and learn the complex rules of social interaction.


ZABAWĘ od KOMPAN

Mamy trzy cele: stworzyć reakcję WOW, która stymuluję chęć POZOSTANIA i przez zabawę fizyczną i poznawczą, prowadzimy do ROZWOJU – dowiedz się więcej w naszym video o zabawie. 

 

Realize your unique dream site

Through the expertise of dedicated experts in KOMPAN Design Studio, you can turn your dream site into a playmazing landmarks that just make people say - wow!

 

POTRZEBUJESZ PORADY? 

Mamy prawie 50 lat doświadczenia i będziemy Ciebie wspierać przez cały czas trwania projektu.

1 Left Section
2 Right section